Utbildning

Grafisk bakgrund

Hur ska man kunna allt, om man inte gått en kurs?

Vissa organisationer föredrar att ha kompetensen i det egna huset. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för underhållsavdelningar och serviceverkstäder.

Kurserna omfattar exempelvis styrsystem, montering och uppriktning av kulskruvar/linjärstyrningar, orsaker till måttavvikelser, felsökning m.m. Teori varvas med praktik i våra lokaler i Västerås. Utbildningen anpassas självklart efter nivån hos kursdeltagarna. Det ska vara lätt att lära sig svåra saker.

För mer information, kontakta Peter Holmkvist, peter.holmkvist@avansgroup.se / 021-338 01 07

En man utbildar en annan man

Teori

 • Olika applikationer
 • Precisionsklasser
 • Design på kulskruv och mutter
 • Kulöverföringssystem
 • Kritiska varvtal och smörjning
 • Förspänningsmetoder
 • Varför och när går kulskruven sönder?
 • Renovera eller tillverka ny kulskruv?
En person utbildar sig praktiskt.

Praktik

 • Montering av kulskruv i maskin
 • Uppriktning av linjärstyrning och kulskruv
 • Förspänning av lager och centrering av lagerpaket
 • Uppmätning av glapp i kulskruv/lager
 • Förspänningsprotokoll och analys
 • Montering av kulmutter på kulskruv