GDPR

Grafisk bakgrund

Hantering av dina personuppgifter (GDPR) hos Avans Linjärteknik

GDPR är en ny EU-förordning som började gälla i EU den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Har du frågor som rör informationen vi samlar in via vårt kontaktformulär?

Kontakta oss på Avans Linjärteknik via e-post: info@avanslinjarteknik.se

  • Vi på Avans Linjärteknik, hylsvägen 8, 721 30 Västerås, avanslinjarteknik.se, ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras.
  • Vi samlar in uppgifter via vårt kontaktformulär på vår hemsida.
  • Följande uppgifter samlas in: namn, företag och e-post. Detta är information som är nödvändig för att vi ska kunna återkoppla till dig.
  • Dina personuppgifter används endast i detta syfte och ges inte ut till andra parter.
  • Avans Linjärteknik sparar dina personuppgifter högst i 12 månader, de kan på begäran raderas.