Robotar

Kassows robotar, Cobotar, är både snabba och kraftfulla med lång räckvidd och hög nyttolastkapacitet. Cobotarnas användarvänlighet ger företagen stor flexibilitet, och även små och medelstora företag utan anställda robotspecialister kan själva utföra komplex automatisering och programmering.

Robotarm