Avans Maskintillbehör och Avans Linjärteknik kommer arbeta gemensamt under nya varumärket Avans Group!

2024-03-14

Avans Maskintillbehör och Avans Linjärteknik kommer framöver arbeta utifrån det gemensamma varumärket Avans Group. Respektive bolag kommer behålla sina organisationsnummer.

Vi har tagit fram en ny logga, en ny grafisk profil och en ny gemensam hemsida. Vi kommer ha en gemensam sida på Facebook och på LinkedIn, med mera, med mera!

Det kan låta som mycket ändringar men vårt erbjudande och våra värderingar kommer inte ändras. Vi jobbar fortfarande för att erbjuda bästa tänkbara service och stötta er i er verksamhet.

Vi löser komponenter till ert underhåll, alltid med ett leende.

Avans smiley-logga