Hur är en linjärstyrning uppbyggd?

2024-03-20

En linjärstyrning är en modern komponent för att förflytta till exempel en del i en maskin eller utrustning med en hög precision.

En linjärstyrning med bra kvalitet ger en lång livslängd med låg friktion i kombination med väldigt lite underhåll. De är dessutom oftast förspända och har inget glapp. Detta innebär att man kan producera till exempel produkter med en hög kvalitet under en väldigt lång tid utan att behöva bekymra sig för att linjärstyrningen slits.

Nyckelkomponenter i en linjärstyrning är:

  • skenan och åkvagnen med sina härdade löpbanor
  • rullelementen, till exempel härdade kulor som tar upp krafter mellan dessa

Rullelementen är normalt tillverkade av lågfriktionslagerstål och har rullkontakt med åkvagnen och med skenan. Detta ger en mycket låg friktion åt rörelsen.

Gavlarna innehåller återföringskanaler som leder rullelementen från den belastade zonen till returkanalen och vice versa. Gavlarna är också utformade för att hålla tätningar.

Tätningarna består av dels profiltätningar som tätar mot skenans profil, dels längsgående tätningar som förhindrar smuts från att tränga sig in från undersidan och in i åkvagnen.

Det finns även, i några fabrikat, längsgående tätningar som ligger ovanför kulbanorna inne i vagnen för att skydda ännu bättre. Man vill inte få in smuts och damm i kulbanorna.

All smuts bidrar till att minska funktion och livslängd på linjärstyrningar.

Kvalitén på tätningarna skiljer sig mellan olika fabrikat och är en av anledningarna varför vissa håller längre än andra.

Åkvagnen smörjs via smörjportar i gavlarna för att säkerställa full funktionalitet hos linjärstyrningen. Generellt räcker det att man använder en av smörjportarna för att smörja åkvagnen.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: