Renovering av kulskruvar

I vår verkstad kan vi renovera ett stort antal olika kulskruvar.

Kulskruvar

Beskrivning

De vi inte kan renovera kan, i de flesta fall, ritas av och nytillverkas. Samtliga renoverade kulskruvar testkörs och levereras med ett mätprotokoll. Vid behov av renovering, kontakta oss för att få ett referensnummer. Därefter, fyll i vår serviceblankett, fäst den på paketet och skicka det till oss.

Produktdatablad