Trapetsskruvar

En trapetsgängad skruv används med fördel i applikationer med lägre hastigheter och där det inte krävs en lika noggrann precision. Trapetsskruvar är därför ett kostnadseffektivt alternativ till kulskruvar.

Kulskruvar

Beskrivning

Det finns ett stort urval av olika varianter, såsom rullad, virvlad samt slipad trapetsskruv. Skruvarna används bland annat i domkrafter, som ställskruvar samt som lyftskruvar.

Produktdatablad