Kulskenstyrning

En kulskenstyrning används främst inom allmän mekanik och verktygstillverkning. Våra kulskenstyrningar finns i storlek 15–65 mm och upp till 6000 mm i hellängd. Det går även att skarvkapa kulskenorna om det finns behov för längre skenstyrningar. En kulskenstyrning består i de flesta fall av en skena, en till två åkvagnar samt eventuella tillval såsom täckband, avstrykare med mera.

En kulskenstyrning

Beskrivning

En kulskenstyrning kännetecknas av att den har samma höga belastningsvärden i alla fyra lastriktningar. Den har minimal ljudnivå och 60 % mindre vikt, jämfört med ett system i stål. Våra kulskenstyrningar har ett speciellt korrosionsskydd som tillåter användning även under svåra förhållanden.

Med våra kulskenstyrningar får ni obegränsad utbytbarhet eftersom alla kulskenstyrningar kan kombineras med varandra.

Kulskenor

En kulskena och en kulvagn utgör tillsammans en kulskenstyrning. Kulskenor finns i ett flertal olika storlekar och kapas till önskad längd. Finns det behov av kulskenor som är längre än 4 meter kan man göra en skarvkapning.

R1605-SNS, slimline, normal, standard height

R1605-SNS, slimline, normal, standard height

Storlek: 15-65

Toleransklass: N-UP

Montering: ovanifrån

Tillbehör: plastplugg eller täckband

R1606-SNS, slimline, normal, standard height

R1606-SNS, slimline, normal, standard height

Storlek: 15-65

Toleransklass: N-UP

Montering: ovanifrån

Tillbehör: stålplugg

R1607-SNS, slimline, normal, standard height

R1607-SNS, slimline, normal, standard height

Storlek: 15-65

Toleransklass: N-UP

Montering: underifrån

R1675-BNS, Wide, normal, standard height

R1675-BNS, Wide, normal, standard height

Storlek: 20/40-35/90

Toleransklass: N-P

Montering: ovanifrån

Tillbehör: plastplugg

R1676-BNS, Wide, normal, standard height

R1676-BNS, Wide, normal, standard height

Storlek: 25/70-35/90

Toleransklass: N-P

Montering: ovanifrån

Tillbehör: stålplugg

R1677-BNS, Wide, normal, standard height

R1677-BNS, Wide, normal, standard height

Storlek: 20/40-35/90

Toleransklass: N-P

Montering: underifrån

Kulvagnar

Kulvagnar, även kallat åkvagnar, glidlager, skridsko, linjärlager med mera, monteras på en kulskena och utför, tillsammans med exempelvis en kulskruv, den linjära förflyttningen. Det finns ett flertal olika varianter av kulvagnar när det kommer till utseende, storlek, förspänningsklass samt toleransklass. Kulvagnar används fördelaktigt vid allmän automation och kan ta laster från alla olika riktningar.

R1651-FNS, flanged, normal, standard

R1651-FNS, flanged, normal, standard height

Storlek: 15-65

Förspänningsklass: C0-C3

Toleransklass: N-UP

R1653-FLS, flanged, long, standard

R1653-FLS, flanged, long, standard height

Storlek: 15-65

Förspänningsklass: C0-C3

Toleransklass: N-UP

R1622-SNS, slimline, normal, standard

R1622-SNS, slimline, normal, standard height

Storlek: 15-55

Förspänningsklass: C0-C3

Toleransklass: N-XP

R1624-SLH, slimline, long, high

R1624-SLH, slimline, long, high

Storlek: 25-55

Förspänningsklass: C0-C3

Toleransklass: N-XP

R1671-BNS, wide, normal, standard

R1671-BNS, wide, normal, standard height

Storlek: 20/40–35/90

Förspänningsklass: C0-C2

Toleransklass: N-P

R1672-CNS, compact, normal, standard

R1672-CNS, compact, normal, standard height

Storlek: 20/40–25/70

Förspänningsklass: C0-C1

Toleransklass: N-P