Toleransringar

Toleransringar är ett kostnadseffektivt alternativ för fastsättning av remskivor, svänghjul och fläktblad samt vid installation av kullager. Toleransringar ersätter komplexa låsvarianter såsom kilspår eller skruvförband. På så sätt sparar man in på dyr bearbetning.

Toleransring

Beskrivning

Med toleransringar får ni en snabb och billig montering. En Toleransring kompenserar även skillnaderna i termisk expansion mellan maskinelement gjorda av olika material. Toleransringar ger även en mycket bra stabilitet, även vid höga temperaturer.

Produktdatablad