Skapa Lean production med ergonomiska arbetsplatser av aluminiumprofile

2022-12-18

Genom att bygga anpassade och ergonomiska arbetsplatser med aluminiumprofiler kan ni öka er Lean Production. Med hjälp av en ergonomisk arbetsstation, anpassad för de anställda, kan man skapa en smidigare produktionsprocess som minimerar slöseri. Det leder i sin tur till högre produktivitet och kortare genomströmningstider.

En individanpassad och ergonomisk arbetsplats leder även till ökad motivation, bättre arbetskvalitet samt mindre sjukfrånvaro.

Vårt sortiment av aluminiumprofiler består av mer än 1500 komponenter. Alla komponenter är anpassade till varandra och erbjuder ett nästan oändligt antal kombinationsmöjligheter när ni utformar er arbetsmiljö. Aluminiumprofiler kan användas inom många olika produktionsområden, man kan förverkliga en idé på kort tid och det krävs inte heller mycket planering.

Vi på Avans har bland annat valt att bygga ett packbord till vår verkstad. Bordet är helt anpassat efter våra behov när vi packar kulskruvar och linjärstyrningar.

En person använder en spikpistol