Montageriktningar på en skenstyrning

2024-04-05

Alla vanliga skenstyrningar kan normalt monteras på valfritt håll. De kan sitta monterade på ett plan, en vägg eller i ett tak. De kan sitta vertikalt eller horisontellt. De tar upp last i alla kraftriktningar.

Dock tar inte alla upp lika mycket kraft i alla lastriktningar. Skenstyrningar med fyra kulbanor brukar göra det men de med två kulrader kan bete sig annorlunda.

Vid tryckkrafter rakt uppifrån på skenstyrningar tar de normalt upp stora krafter. Om belastningarna kommer från sidan bör man sätta stift eller en anslagskant på skenan och åkvagnen för att inte skenstyrningen ska kunna glida i sidled. I denna riktning blir det annars "bara" friktionskraften mellan montageytorna och skenstyrningen som kommer att ta upp krafter. Vid dragande kraft bör hållfastheten på skruvförbanden kollas.

Dimensioneringsprogram som till exempel LMD (Linear Motion Designer), som finns att laddas ner gratis på Bosch Rexroths hemsida, tar hänsyn till detta. Om det finns problem med belastning kommer det upp varningstexter.

Monteringsriktningen för linjärstyrningen kan även påverka smörjningen hos skenstyrningen.
 Olja kommer alltid att vilja ta sig till den lägsta punkten och ibland kan det innebära att till exempel de överst belägna kulbanorna inte får någon smörjning. 
Konstruktionsmässigt tycker vi att en O-anordning är bättre än motsvarande X-anordning. Detta eftersom den (oftast) mest belastade kulbanan får mer smörjning på grund av att den ligger lägst i vagnen och det är dit oljan rinner.

Vissa skenstyrningar är bättre lämpade för att distribuera smörjmedlet inne i vagnen än andra.

Bland annat finns det lösningar där man suger upp oljan till dessa kulbanor, till exempel inlägg i porösa material som suger upp oljan till rätt ställe.

Om vagnarna smörjs med fett kommer smörjmedlet hållas kvar även i de övre kulbanorna.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: