Uppbyggnad av en skenstyrningsvagn

2024-04-18

På en skenstyrning med 4 kulbanor i O-anordning har man generellt samma kraftupptagning i alla 4 lastriktningar. Det innebär att det inte spelar någon roll om man trycker, drar eller belastar den i sidled åt något av hållen.

Anledningen till det är att den invändigt är symmetriskt uppbyggd med 90 graders förskjutning mellan kulbanorna.

Om man till exempel trycker på vagnen kommer det vara de 2 nedersta kulbanorna som belastas medan det är de 2 översta som tar upp last vid dragande belastning.

Uppbyggnaden är i princip lika för skenstyrningar med kulor och rullar. Anledningen till att rullar tar upp mer last än kulor är att kontaktytan mellan rullelementen och löpbanorna blir större än vad den blir med kulor. I gengäld kräver rullar mer av inbyggnaden eftersom de är styvare och fjädrar mindre.

Om man skulle tappa ur en kula i en skenstyrning med kulor så fungerar den ändå (fast bärigheten blir sämre) men på en med rullar måste alla rullarna vara i vagnen. Det räcker att en saknas, då kan rullarna börja ställa sig på tvären i vagnen med en blockering som följd.

På en del fabrikat med kulor kan vagnen demonteras och återmonteras på skenan utan att kulorna trillar ur. På rullar däremot är det mer riskabelt eftersom det inte är lika enkelt att hålla fast rullen på grund av sin form.

En generell regel skulle kunna vara att kulskenstyrningar mest används till hanteringsutrustningar och lättare produktionsutrustningar och att rullskenstyrningar används till tyngre bearbetningsmaskiner. Men det är alltid applikationen som styr.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: