X-anordning eller O-anordning på en skenstyrning

2024-05-03

Inom skenstyrningar pratar man om X-anordning respektive O-anordning.

Det handlar om hur kulbanorna sitter på en skena vilket påverkar hur långa hävarmar man får mellan de två kulraderna som tar upp last vid ett sidledsmoment. Det vill säga om man till exempel har en last som hänger utanför skenan och som vill vrida åkvagnen i sidled.

Vilken kraft man kan överföra med en kulrad beror bland annat på kulornas storlek samt hur många kulor det är i raden som tar upp kraft, ”F”. Avståndet mellan de två kulbanorna som tar last kallar vi hävarm, ”a”. Momentet som åkvagnen kommer att kunna ta upp, ”M”, kan vi beräkna genom M=Fxa.

I en skenstyrning med O-anordning är hävarmen ”a” betydligt större än vad den är på en X-anordning. Det innebär att med formeln ovan kommer O-anordningen att kunna ta upp ett betydligt mycket högre moment än motsvarande X-anordning.

En skenstyrning med O-anordning blir stabilare när den belastas i sidled än motsvarande X-anordning.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: