Kraftupptagning i en skenstyrning

2024-05-08

Antalet åkvagnar och styrskenor som används i en applikation har inverkan på den linjära styrningens egenskaper. Det handlar om lastkapacitet, styvhet, löpnoggrannhet, smörjning och kostnader.

Antalet monterade åkvagnar ställer också vissa krav på den övergripande maskinkonstruktionen, till exempel den erforderliga noggrannheten hos monteringsytorna.

Både antalet åkvagnar per styrskena och antalet styrskenor i sig kan variera. Vid mindre belastningar kan man till exempel välja en skena med en åkvagn. Har man större belastning kan en skena med två vagnar vara tillräckligt.

När man "bara" har en skena ger O-anordning en bättre styvhet än vad en X-anordning ger.

I applikationer där man får in ett sidomoment kan en skena ibland upplevas fjädrande varför två parallella skenor kan vara att föredra.

En av de vanligaste applikationerna består av två parallella skenor med två åkvagnar per skena. Detta är en konfiguration som tar mycket krafter i alla lastriktningar samt ger utrustningen hög noggrannhet och stabilitet.

Det finns bra beräkningsprogram för att ta fram vad som är bäst för din applikation.
Ett exempel är Linear Motion Designer (LMD) från Bosch Rexroth.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: