Smörjning av en skenstyrningsvagn

2024-05-14

I grunden finns det tre komponenter i en skenstyrning som ser till att distribuera kraften från det som ska flyttas till maskinstativet. Dessa delar är själva vagnkroppen med sina kulbanor, kulorna och skenan med sina kulbanor. Vagnkroppen kallas även åkvagn, skridsko, glidlager m.m. Kärt barn har många namn.

För att kulorna ska kunna arbeta över en oändlig slaglängd krävs det komponenter som tar kulorna ifrån den belastade zonen, via en returkanal, tillbaka till den belastade zonen igen. De komponenter som styr kulorna kallas för omlänkningsstycken.

För att maximera livslängden behöver en skenstyrningsvagn smörjas med jämna mellanrum. Smörjintervallet beror på ett antal olika faktorer:

  • Belastning
  • Smuts
  • Fukt
  • Temperatur
  • Kvalitet på smörjmedlet

Bra kvalitet på smörjmedlet ökar livslängden på skenstyrningen.

En skenstyrningsvagn har normalt 2 eller fler anslutningar för en smörjnippel i omlänkningsstyckena. Det räcker i normalfallet att använda sig av en av dessa. Har man väldigt korta slag kan man använda en smörjnippel i varje ände.

De flesta skenstyrningsvagnar har anslutningar med en plastgänga. Oftast är det dessutom inte gängat utan man tar en smörjnippel och skruvar den i plasten som får forma sin egen gänga. Resultatet kan bli att gängan blir sned eller att hela omlänkningen på vagnen spricker och vagnen måste kasseras.

Åkvagnen i filmen har 8 smörjanslutningar(!) för att man ska kunna montera smörjnippeln där det är lättast att komma åt att smörja. Den har dessutom anslutningar för smörjnippel i metall med gängor vilket gör att smörjnippeln kommer att hamna rätt.

I en skenstyrning är det väldigt tajta toleranser mellan kulor och kulbanor vilket innebär att man inte vill ha in någon smuts. Alla smutspartiklar kommer att fungera som slipmedel och göra så att livslängden blir förkortad. Av den anledningen sätter man på tätningar av olika slag på vagnen. Normalt har man tätningar runt själva profilen på skenan men oftast har man även längsgående tätningar under kulbanorna (standard på vissa, tillbehör hos andra) och ibland även över kulbanorna (finns hos ett fåtal). Allt för att man ska kapsla in kulorna så att de hålls så rena som möjligt.

I vissa åkvagnar finns det dessutom komponenter som distribuerar smörjmedlet till kulorna så att smörjmedlet finns på rätt ställe hela tiden, dvs på kulorna.

Till vissa skenstyrningar finns det täckband som har som uppgift att täcka för skruvhålen i skenan och därigenom ge skenan en slätare yta för tätningarna att stryka av.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: