Olika typer av linjärskenor

2024-05-22

Linjärskenor finns generellt i två varianter. Den vanligaste skenan är försedd med genomgående hål som man fäster med skruv rakt igenom skenan ner i gängade hål i ett maskinstativ. Den andra varianten av skena har i stället gängor på undersidan vilket innebär att man kan dra genomgående skruv genom maskinstativet och upp i skenan.

Vad finns det för praktisk skillnad mellan de här 2 varianterna?

Skenan med de genomgående hålen är oftast enklast att montera och det är för att stativet eller underlaget oftast är ganska tjockt eller är konstruerat på ett sätt så att det är svårt att skruva underifrån. Har man däremot en skena för genomgående skruvar behövs det endast ett hål med gängor i stativet.

Skenan med genomgående hål har en akilleshäl och det är att det blir smutsfickor runt täcklocken som man sätter i skruvhålen. Vissa kunder sätter inte ens dit täcklocken vilket innebär att smutsfickorna blir ännu större. För tätningen som glider på skenan är det omöjligt att skrapa bort smutsen. Däremot kan smörjmedlet i åkvagnen plocka till sig smutsen. Därför är det viktigt att alltid montera täcklocken.

Har man däremot den bottengängade skenan har den helt släta ytor vilket innebär att tätningen får det lätt att skrapa bort smuts överallt och därmed är kulorna bättre skyddade i åkvagnen.

Men det finns ett alternativ för varianterna där man har genomgående hål. Man kan sätta på ett täckband som i vissa fabrikat limmas och på andra fabrikat snäpper man på det så att det sitter fast på skenan. Med ett monterat täckband blir ytan helt slät för tätningarna att hålla rent. Täckbandet som man snäpper på skenan ha ofta även klämmor som sitter i änden på skenan och som håller fast täckbandet.

Skulle man behöva plocka av täckbandet är det de ”fastsnäppta” täckbandet som kan återanvändas och lättare att hantera än det som man har limmats.

Många företag uppskattar täckbandet framför täcklocken för att det går snabbare att montera och det är betydligt tystare att arbeta med.

Det finns så kallade normala skenor och breda skenor.

I de flesta applikationer räcker det med de ”normala” skenorna. Dessa tar upp stora sidomoment men skulle det behövas sätter man 2 parallella skenor med vagnar. Men det finns även många applikationer som hamnar någonstans mellan 1 och 2 skenor. Då finns det enbred skena som tar upp betydligt mycket större sidledsmoment än den ”normala” skenan.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: