Toleransklasser på skenstyrningar

2024-05-28

Det finns olika toleransklasser på skenor till skenstyrningar. Klasserna bestäms av en gemensam standard som specificerar hur stora tillverkningstoleranserna får vara på inbyggnadsmåtten.

Det finns i praktiken 4 olika toleranser som man bedömer.

Den första (H) är skillnaden på den totala höjden från ovansidan av åkvagnen till undersidan på skenan i förhållande till det nominella måttet. Dvs, om till exempel en vagn med skena har ett katalogmått på 32 mm så beroende på klass kan det till exempel få vara 31,9 till 32,1 mm i verkligheten i den lägsta klassen. I den högsta klassen ska den istället ligga mellan 31,995 till 32,005 mm.

Den andra toleransen (A3) styr hur mycket måttet får variera i sidled mellan skenans kant i förhållande till åkvagnens kant.

Den tredje toleransen styr hur mycket måttet får ändras om man ”bara” byter åkvagnen på befintlig skena.

Den fjärde styr hur mycket höjdmått och sidledsmått får variera under rörelsen längs skenan.

När det gäller måtten från skenans kant till åkvagnens kant har man referensytor på skena och vagn. Det innebär att man måste hålla koll på vilken sida som är referensen om man ska göra ett noggrant montage. På åkvagnen är det oftast en sida som har en blank kant på ena sidan som är referensytan.

På skenan finns det lite olika varianter. Några av varianterna är att:

  • skenan är slipad med så hög precision att båda sidorna är referensytor.
  • skenan har ett sträck antingen på referensytan eller på skenans undersida på referenssidan.
  • ingraverat materialnummer på den sidan som inte är referensyta.

Om inte båda sidorna är referensytor på skenan måste man hålla tungan i rätt mun om man väljer att ha osymmetrisk hålbild på skenan.

Med skenstyrningar från Bosch Rexroth kan man byta ut vagnen på befintlig skena till en ny utan att behöva byta skenan, dvs 100% utbytbarhet. För andra fabrikat måste man byta både skena och vagn vilket kan ta betydligt mycket mer tid i anspråk vid ett eventuellt haveri.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: