Tätningar på skenstyrningar

2024-06-10

Tätningar är en viktig detalj att fundera på om man vill ha en lång livslängd på sina skenstyrningar.

Oönskade partiklar som kommer in i vagnen kan i värsta fall ge:

  • Förslitning på grund av att smutspartiklar fungerar som slipmedel och sliter ner
  • Kulorna
  • Pittings
  • Blockering
  • Smörjmedlet tappar sina egenskaper

Gemensamt för detta är att livslängden förkortas.

Vi skiljer på gaveltätningar och längsgående tätningar. Vi börjar med de förstnämnda.

Generellt ger de bästa tätningarna en högre friktion på grund av att dessa ligger hårt an mot skenan för att vara så effektiva som möjligt. I många fall blir det applikationen som styr valet av tätningar. Hos en del leverantörer kan man välja mellan olika typer som har olika egenskaper.

Lågfriktionstätningar

Lämpar sig i rena miljöer, till exempel labbmiljö, eller i handdrivna utrustningar där man vill hålla nere friktionen. Dessa tätningar ligger normalt bara och stryker av ytan lätt. Om det finns några grövre partiklar som hamnat på skenan kan denna stryka bort dem. Fördelarna med dessa tätningar är dels den låga friktionen, dels att tätningen lämnar kvar relativt mycket fett på skenan som ligger kvar nästa gång vagnen passerat. Denna typ av tätning ger ofta det längsta smörjintervallet men fettet blir smutsigt om inte omgivningen är ren.

Standardtätningar

De är gjorda för att passa de flesta applikationer. Rätt utformade ger de ett bra skydd och en lång livslängd med långa smörjintervall.

Dubbelläppstätningar

Dessa är utformade med en tätläpp som har till uppgift att hålla smuts utanför och dels en tätläpp som är riktad in i vagnen och som hindrar fett från att komma ut ur vagnen. Dessa har oftast en hårdare förspänning mot skenan och är den tätning som effektivast skyddar mot smuts. Det fett som lyckas ta sig ut ur vagnen kommer att samlas ute i vändpunkterna där åkvagnen byter åkriktning. Dessa har normalt de kortaste smörjintervallen.

Längsgående tätningar

Vissa åkvagnar är helt öppna från undersidan så att främmande partiklar kan ta sig in köksvägen, framför allt om skenstyrningen är monterad upp och ner. På en del kan man köpa till en längsgående tätning som tillbehör medans andra har det som standard.

Ett fåtal har dessutom en längsgående tätning som ligger invändigt i vagnen ovanför kulraderna som ett skydd mot eventuell smuts som tar sig in via smutsfickor runt pluggarna, och som täcker skenans fästskruvar och vidare ner till kulbanorna.

En annan aspekt som är viktig när det gäller tätningar är att de har en utformning som ger en full avtätning även om de slits, genom att de är elastiska och fjädrar mot ytan som de ska stryka av.

En annan aspekt är att materialet ska vara elastiskt även efter ett antal års användning.

Om man vill kan man på vissa fabrikat byta tätningar med jämna serviceintervall om man vill förlänga vagnarnas livslängd.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: