Inloppszon i en skenstyrningsvagn

2024-06-27

Det finns något som vi kallar för inloppszon i en skenstyrningsvagn. Det är området där kulor kommer från returkanalen och ska gå in mellan åkvagnens kulbana och kulskenans kulbana. Det vill säga in i den belastade zonen där kulan ska ta upp kraft. Detta är ett kritiskt ställe för kulan.

När man åker med en skenstyrningsvagn i t.ex. 3 m/s, då kommer det att matas in 1,5 meter med kulor på en sekund in i den belastade zonen (kulorna rör sig med ungefär halva hastigheten).

Det innebär att kulorna ska gå från att vara ”fria” till att pressas in i ett utrymme där kulorna blir aningen hoppressade pga. förspänning och last.

Vad är det då som är kritiskt med detta?

I de flesta åkvagnar slipar man kulbana och vagnskroppen i ett stycke och det är extremt svårt att få övergången utformad på ett sätt så att kulorna frivilligt går in i den belastade zonen, eftersom det blir en kant som man ska över.

I praktiken ”står kulan och väntar” tills bakomvarande kula tvingar in den i den belastade zonen. Varje gång en ny kula ska in blir det ett mekaniskt slag på kulan och en friktionspuls som ger en ojämn gång på linjärstyrningen.

Det finns en variant där man i stället har kulbanan fjädrande vilket innebär att inloppszonen blir lite flexibel och lurar in kulan i den belastade zonen genom att det inte finns någon kant att passera. Kraften på kulan läggs på successivt och kulan sugs in mjukt.

Vad innebär detta?

Rörelsen blir mycket mjukare vilket kan öka kvalitén på det du producerar i din utrustning. Eftersom kulorna hjälper till att ta upp kraft även i inloppszonen ökar bärighetstalet.

Det ökade bärighetstalet ger vagnen dubbel livslängd gentemot en konventionell teoretiskt.

Här kan ni se en video gällande ämnet med Carry Lindholm från Bosch Rexroth: